2020 йил I ярим йиллик якуни бўйича иктисодий курсаткичлар

Булунғур тумани бўйича корхона ва ташкилотлар сони тўғрисида маълумот
(2020 йилнинг 1 июль ҳолатига) 
    (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз) 
  Рўйхатга олинганлар Фаолият кўрсатаётганлар
бирлик  якунга нисбатан фоизда бирлик якунга нисбатан фоизда
         
Жами 1443 100,0 1357 100,0
шу жумладан:        
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги   158 10,9 146 10,8
саноат 241 16,7 221 16,3
қурилиш 67 4,6 64 4,7
савдо 449 31,1 421 31,0
ташиш ва сақлаш 36 2,5 36 2,7
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 75 5,2 70 5,2
ахборот ва алоқа 17 1,2 15 1,1
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш 25 1,7 23 1,7
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш 375 26,0 361 26,6
         
Рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектларининг иқтисодий фаолият турлари бўйича сони 
      Жами 1165 100,0 1089 100,0
шу жумладан:        
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 156 13,4 144 13,2
саноат 241 20,7 221 20,3
қурилиш 67 5,8 64 5,9
савдо 447 38,4 419 38,5
ташиш ва сақлаш 36 3,1 36 3,3
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 75 6,4 70 6,4
ахборот ва алоқа 16 1,4 14 1,3
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш 23 2,0 21 1,9
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш 104 8,9 100 9,2

 

Булунғур туманида асосий капиталига киритилган инвестициялар ва қурилиш ишлари тўғрисида маълумот
(2020 йил январ-июнь)
     
  Млрд. сўм Ўсиш суръати, % 
     
Асосий капиталга киритилган
инвестициялар ҳажми
91,1 101,6
шу жумладан: тўғридан тўғри хорижий инвестиция    
млрд.сўм 16,6  
минг АҚШ долларида 1 693,1  
     
Қурилиш ишлари ҳажми 61,8 91,5

 

Булунғур туманида саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш тўғрисида маълумот
(2020 йил январ-июнь)
     
  Млрд. сўм Ўсиш суръати, % 
     
Саноат маҳсулоти  107,5 65,5
Истеъмол товарлари 84,2 47,5
     
Иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат маҳсулоти
турларини ишлаб чиқариш (млрд. сўм)
  2020 йил                     январ-июнь 2019 йил январ-июнь
    Тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш 0,4    0,4   
     Ишлаб чиқарадиган саноат 107,0    158,6   
    Электр, газ, буғ билан таминлаш ва ҳавони кондициялаш 0,0    0,0   
     Сув билан таъминлаш,  канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилишация қилиш 0,0   

0,0   

 

 

Булунғур туманида иқтисодий фаолият турлари бўйича
бозор хизматлари ишлаб чиқариш
(2020 йил январ-июнь)
       
  Млн. сўм Ўсиш суръати, %  Жамига нисбатан, % 
       
Хизматлар – жами 166 778,8 96,3 100,0
шу жумладан асосий турлари бўйича:      
алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари 268,8 62,5 0,2
молиявий хизматлар 619,6 63,0 0,4
транспорт хизматлари  52 426,6 95,8 31,4
шу жумладан: автотранспорт хизматлари 52 096,0 96,4 31,2
яшаш ва овқатланиш хизматлари 4 262,3 94,1 2,6
савдо хизматлари 72 674,8 105,2 43,6
кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар 4 354,1 79,9 2,6
таълим соҳасидаги хизматлар 3 634,5 69,0 2,2
соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар  1 443,3 121,8 0,9
ижара хизматлари 6 161,0 82,6 3,7
компьютерлар ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар  5 785,0 86,3 3,5
шахсий хизматлар 8 888,8 85,5 5,3
меъморчилик, муҳандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар 2 713,5 82,2 1,6
бошқа хизматлар 3 546,6 93,0 2,1

 

Булунғур туманининг ташқи савдо айланмаси
       млн.АҚШ.долл
  январ-июнь 2019 йил
январ-июнга нисбатан фоиз ҳисобида
2019й. 2020й.
       
Ташқи савдо айланмаси 27,1 10,2 37,7
шу жумладан:      
МДҲ давлатлари 8,9 3,9 44,5
бошқа давлатлар 18,2 6,3 34,4
       
Экспорт 14,9 4,6 31,2
шу жумладан:      
МДҲ давлатлари 7,07 2,5 35,7
бошқа давлатлар 7,81 2,1 27,1
       
Импорт 12,2 5,6 45,7
шу жумладан:      
МДҲ давлатлари 1,79 1,4 79,0
бошқа давлатлар 10,41 4,2 40,0

 

Булунғур туманида чакана савдо айланмаси таркиби
(2020 йил январ-июнь)
       
  млрд. сўм Ўсиш суръати, %  Якунга нисбатан фоиз
       
       
Чакана товар айланмаси  389,8 100,5 100
      шу жумладан:      
Йирик савдо корхоналари  52,2 8 318,7 13,4
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 337,5 87,2 86,6
шу жумладан: уюшмаган сектор (ташкил этилмаган савдо фаолияти) 36,9 73,0 9,5

 

Булунғур туманида фаолият юритувчи корхоналарнинг дебиторлик ҳамда кредиторлик қарздорлиги тўғрисида маълумот
   
  2020 йил 1 июнь холатига,                                                                                                               минг сўмда
   
Жами дебиторлик қарздорлик 3520461
шундан: муддати ўтган 0
Жами кредиторлик қарздорлик 11971947
шундан: муддати ўтган 0

 

Булунғур туманининг демографик ҳолати тўғрисида
маълумот
         
  Сони Коэффициенти, 1000 аҳолига нисбатан
2019 йил 2020 йил 2019 йил 2020 йил
         
Доимий аҳоли сони, чорак охирига (минг киши) 183,6 187,8 х х
Аҳолининг табиий ўсиши (киши) 1 837 1 708 20,1 18,4
Туғилганлар (киши) 2 207 2 044 24,2 22,0
Вафот этганлар (киши) 370 336 4,1 3,6
Тузилган никоҳлар (киши) 580 373 6,4 4,0
Никохдан ажралишлар    (киши) 66 64 0,7 0,7
Кўчиб келганлар (киши) 254 154 2,8 1,7
Кўчиб кетганлар (киши) 492 327 5,4 3,5

 

2020 йил 2-чорак бўйича Булунғур туманида кичик корхона ва микрофирмалар
танланма кузатувлари бўйича маълумот
    млн.сўм
Кўрсаткичлар номи  
1. Маҳсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) сотишдан тушган соф тушум 3 237,6
2. Амалдаги  нархларда ишлаб чиқарилган саноат маҳсулоти  (ишлар,  хизматлар) ҳажми (ҚҚС ва акцизсиз) 59,8
3. Ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулоти (ишлар, хизматлар) ҳажми   0,0
4. Асосий капиталга киритилган инвестициялар (янги асосий воситалар, импорт орқали харид қилинган,  норезидентлар томонидан илгари ишлатилган асосий воситаларни қўшган холда)  0,0
5. Амалдаги нархларда ўз кучи билан бажарилган қурилиш ишлари ҳажми (ҚҚСсиз) (ўз эҳтиёжлари учун бажарилган қурилиш-монтаж ишлари, ускуна сотиб олиш харажатлари ва бошқа капитал харажатлар ҳисобга олинмайди)  120,0
6. Чакана товар айланмаси (овқатланиш корхоналарисиз) 2 963,8
7. Овқатланиш корхоналарининг товар айланмаси 0,0
8. Ишлаб чиқарилган (кўрсатилган)  хизматлар  (ҚҚСсиз) 445,4

 

Булунғур туманида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш
(2020 йил январь-июнь)
  миқдори Ўсиш суръати, % 
Қишлоқ, ўрмон
ва балиқ хўжалигида ишлаб чиқарилган (кўрсатилган хизматлар) ҳажми, млрд.сўм
851,2 110,8
2020 йил 1 июнль ҳолатига чорва моллари ва паррандалар бош сони,  бошда 
Йирик шохли корамол 99 219 100,4
шу жумладан:    
Фермер хўжаликлари 1731 112,0
Деҳқон (шахсий 97 461 100,3
ёрдамчи) хўжаликлари    
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 27 30,0
улардан сигирлар 52099 100,6
шу жумладан:    
Фермер хўжаликлари 603,0 129,7
Деҳқон (шахсий 51 492 100,4
ёрдамчи) хўжаликлари    
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 4 6,2
Қўй ва эчкилар 138676 103,6
шу жумладан:    
Фермер хўжаликлари 2715 211,1
Деҳқон (шахсий 135 904 102,6
ёрдамчи) хўжаликлари    
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 57,0 60,0
Отлар 1265 100,3172086
шу жумладан:    
Фермер хўжаликлари 94 108,0
Деҳқон (шахсий 1 171 100,0
ёрдамчи) хўжаликлари    
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 0 0
Паррандалар 669392 132,7
шу жумладан:    
Фермер хўжаликлари 93009 103,4
Деҳқон (шахсий 448 763 110,9
ёрдамчи) хўжаликлари    
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 127620 1296,3
Ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотлари
Гўшт (тирик вазнда), тонна 7433,2 103,5
шу жумладан:    
Фермер хўжаликлари 110 104,6
Деҳқон (шахсий 7 314,6 103,5
ёрдамчи) хўжаликлари    
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 8,6 104,9
Сут, тонна 38891,9 102,3
шу жумладан:    
Фермер хўжаликлари 905,9 106,5
Деҳқон (шахсий 37 978,4 102,2
ёрдамчи) хўжаликлари    
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 7,6 102,7
Тухум, минг. дона 26899,9 99,7
шу жумладан:    
Фермер хўжаликлари 1957 100,9
Деҳқон (шахсий 24 576,3 100,1
ёрдамчи) хўжаликлари    
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 366,6 75,4
Фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган асосий турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, тонна
Бошоқли дон 19 580 101,4
шу жумладан: буғдой 18 038,4 100,4
Картошка 25 119,4 102,4
Сабзавот 43 915 125,3
Полиз 462,5 130,9
Мева ва резаворлар 7 540 102,5
Узум 598 161,2
Гўшт, тирик вазнда 7433,2 103,5
Сут 38 891,9 102,3
Тухум, минг. дона 26899,9 99,7
Жун, тонна 65,8 91,9
Пилла, тонна 102,3 102,3
2015-2020 © Булунғур туман ҳокимлиги. Сайт яратувчиси: SAKTRM