Булунғур туман маҳаллий бюджети харажатлар қисмининг 2020 йил сентябр ойидаги ижроси

Булунғур туман маҳаллий бюджети харажатлар қисмининг

2020 йил сентябр ойидаги ижроси буйича

 АХБОРОТ

 

Туман маҳаллий бюджети харажат қисми бўйича ж