видео

Булунгур крепость Шероз (Самаркандская область); Bulungur, Sheroz Fortress (Samarkand region).Просмотрь

2015-2021 © Булунгур туман ҳокимлиги. Maked by: SAKTRM